Skip to main content

BILLON NOWYM PARTNEREM CENTRUM BADAŃ NAD PRAWNYMI ASPEKTAMI TECHNOLOGII BLOCKCHAIN


Billon i eksperci z WPiA UW podejmą prace nad wdrożeniem technologii blockchain na wyższych uczelniach.

Podpisanie porozumienia o współpracy z czołowym polskim fintechem to kolejny etap w działalności Centrum Badań Nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. Uczestnicząc w licznych gremiach eksperckich członkowie Centrum przekonywali o możliwości i korzyściach z szerokiego zastosowania technologii rozproszonego rejestru. Podpisanie porozumienia z Billonem potwierdza tego rodzaju stwierdzenia i daje szansę na ich wdrożenie w życie w interesie całej społeczności akademickiej.

www.youtube.com/watch