Skip to main content

Nowi partnerzy


Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain zyskało wczoraj trzech kolejnych Partnerów :)

 

Porozumienia w zakresie partnerstwa zostały podpisane z:

  1. Katedrą Prawa Mediów, Własności Intelektualnej i Nowych Technologii Akademii Sztuki Wojennej;
  2. Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego;
  3. Fundacją „Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji”.

Na zdjęciu od lewej: dr Krzysztof A. Wąsowski, mec. Michał Dymiński, prof. Zbigniew Cieślak, prof. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, dr Andrzej Bielecki, dr hab. Sławomir Żółtek, prof. Tomasz Giaro, prof. Marzena Toumi, dr Wojciech Federczyk.