Skip to main content

WSPÓŁPRACA KNF Z CENTRUM BADAŃ NAD PRAWNYMI ASPEKTAMI TECHNOLOGII BLOCKCHAIN


W dniu 3 czerwca 2019 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 3 czerwca 2019 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Porozumienie zostało podpisane przez prof. dra hab. Tomasza Giaro – Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dra Kamila Mroczkę, Dyrektora Generalnego w Urzędzie KNF.
Zawierając porozumienie, obie Strony wyraziły otwarcie wolę współpracy, w tym wymiany wiedzy i doświadczeń. Celem porozumienia jest wspieranie rozwoju polskiego ekosystemu innowacji finansowych poprzez współdziałanie przy realizacji projektów naukowych, badawczych i eksploracyjnych w zakresie technologii finansowych, regulacyjnych i nadzorczych w oparciu o technologie rejestrów rozproszonych (blockchain) oraz udzielanie sobie przez Strony wsparcia w prowadzonej działalności dotyczącej technologii blockchain oraz rozwój wzajemnej współpracy w tym obszarze.