Skip to main content

Konferencja „Blockchain – prawo – technologia – biznes”


Konferencja „Blockchain – prawo, technologia, biznes”  - 7 czerwca 2019 d. BUW

Celem Konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja nad technologią blockchain i wyzwaniami, jakie technologia ta stawia przed prawnikami, ekonomistami, przedsiębiorcami, a także nad tym, w jaki sposób technologię tę można wykorzystać w szeroko rozumianym biznesie, jednostkowych oraz zbiorczych inicjatywach gospodarczych oraz działalności sektora publicznego.

Uczestnikami konferencji będą wybitni przedstawiciele świata nauki i praktyki. Intencją organizatorów jest stworzenie platformy do wymiany poglądów przez ekspertów z wielu dziedzin, zdefiniowanie aktualnych i przyszłych problemów, jakie wiążą się z technologią blockchain, oraz zaproponowanie koncepcji rozwiązywania tych problemów.

W trakcie Konferencji „Blockchain – prawo, technologia, biznes” odbędą się liczne wystąpienia eksperckie oraz panele dyskusyjne, obejmujące między innymi takie zagadnienia, jak nowe technologie w prawie i biznesie, relacje technologii blockchain do rynku finansowego, czy perspektywy rozwoju walut wirtualnych.

www.blockchainuw.wpia.uw.edu.pl

https://www.youtube.com/watch?v=L4SUXPYw4Pw&fbclid=IwAR2j9mfF8cIXex8SdSVLrcNC1jgktD0h6jwlRfh5WAcYBM_X6OH2-QLmyWo