Skip to main content

Prezentacja książki "Technologia blockchain. Zagadnienia prawne"


Autorzy: prof. Marcin Wiącek, dr hab. Sławomir Żółtek, mec. Michał Dymiński

Premiera: Październik 2019

Książka "Technologia blockchain. Zagadnienia prawne" będzie dotyczyła problemów prawnych, jakie wiążą się z wykorzystaniem technologii blockchain. Problemy te pojawiają się w zasadzie we wszystkich dziedzinach prawa – zarówno prywatnego (cywilne, handlowe, prawo rynków kapitałowych), jak też publicznego (konstytucyjne, karne, administracyjne). Technologia blockchain może być w praktyce wykorzystana zarówno w działalności organów władzy publicznej (np. publiczne rejestry, bazy danych), jak też w działalności prywatnych przedsiębiorców (tzw. tokenizacja aktywów, dokonywanie transakcji z wykorzystaniem walut wirtualnych lub tzw. smartkontraktów). Powyższe zagadnienia zostaną wnikliwie przeanalizowane i zaprezentowane możliwie przystępnym językiem.