Kontakt

Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain

tel. (22) 552 46 06 oraz (22) 552 43 41

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Budynek CIUW, pokoje 3.1-3.4 
00-927 Warszawa

Celem ułatwienia poprawnego obiegu korespondencji uprzejmie prosimy o wskazywanie Centrum oraz imienia i nazwiska pracownika WPiA UW, do którego kierowana jest korespondencja.

Centrala Telefoniczna Uniwersytetu Warszawskiego
tel. (22) 55-20-000

centrum@wpia.uw.edu.pl